Przetwarzanie danych

Szczególne miejsce w zakresie świadczonych przez nas usług zajmują DANE OSOBOWE. Obecnie świadczymy pomoc firmom wielu branż w kwestiach dotyczących praktycznego stosowania ustaw i regulacji dotyczących bezpiecznego przetwarzania danych osobowych.

Dokumentacja

Opracuje wraz z klientem komplet dokumentów koniecznych do prawidłowego przetwarzania danych osobowych.

Szkolenia

Przygotujemy materiały i narzędzia szkoleniowe oraz poprowadzimy serie szkoleń dla użytkowników.

Konsultacje

Oferujemy konsultacje w zakresie tematyki bezpiecznego przetwarzania danych osobowych

Wsparcie systemów

Konsultanci DPA profesjonalnie zaopiekują się Państwa systemami firmowymi.

Za dane osobowe w ustawie o ochronie danych osobowych uznaje się wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej

O nas

Jesteśmy firmą konsultingowo-wdrożeniową, zajmującą się problematyką przetwarzania danych.

Oferujemy wsparcie przy najtrudniejszych projektach. Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie w przetwarzaniu danych osobowych dla potrzeb biznesu.

Rozwój sieci telekomunikacyjnych i usług sieciowych, który nastąpił w ostatnich latach, spowodował, że zarówno duże organizacje, jak i małe podmioty, w tym osoby fizyczne, w coraz większym stopniu są uzależnione od sprawności i bezpieczeństwa użytkowanych systemów teleinformatycznych.

GIODO

Ostatnie artykuły

Nowelizacja UODO

Już od końca 2008 roku trwają prace nad nowelizacją Ustawy o ochronie danych osobowych. Zgodnie z projektem, GIODO będzie mogło powoływać biura regionalne, które pozwolą zwiększyć liczbę przeprowadzanych kontroli oraz przyspieszą rozpatrywanie wniosków. Ustawa jest już skierowana do Prezydenta.

Zobacz więcej

Dane osobowe QCK

Tematyka przetwarzania danych osobowych w Polsce jest dziedziną nową. W okresie powojennym jedynymi organami prawnionymi do przetwarzania naszych danych osobowyh były organy państwowe. Dopiero przeistoczenie się gospodarki w gospodarkę rynkową, zaistnienie własności prywatnej na rynku ...

Zobacz więcej

Zobacz nasze ostatnie projekty

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec lorem quis est ultrices volutpat.

Szkolenie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec lorem quis est ultrices volutpat.

Polityka Bezpieczeństwa Informacji

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Duis nec lorem quis est ultrices volutpat.

Konsultacje

Klienci

Wybrane firmy z którymi współpracujemy lub współpracowaliśmy